Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam đang trở thành điểm đến thu hút một lượng lớn người lao động nước ngoài tìm kiếm cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp. Cũng như người lao động bản địa, các cá nhân nước ngoài khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ thuế, cụ thể là thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, họ thường gặp khó khăn do rào cản về pháp lý, sự khác biệt về ngôn ngữ và quy định thuế tại Việt Nam. Chính vì vậy, Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam đã trở thành một giải pháp hữu ích. Giúp họ tuân thủ đúng quy định Pháp luật và mở ra một môi trường hoạt động kinh doanh suôn sẻ tại Việt Nam.

Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam 

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là quá trình do cá nhân hoặc tổ chức (nơi cá nhân đang công tác) thực hiện. Nhằm tính toán thuế thu nhập phải nộp trong một năm dựa trên tổng thu nhập thực tế và các khoản giảm trừ theo quy định của pháp luật về thuế.

Trong năm, người lao động có thể đã nộp một số thuế ước tính dựa trên thu nhập dự kiến. Khi kết thúc năm thuế, người lao động cần tính toán lại thu nhập thực tế và số thuế phải nộp.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc tính toán thuế thu nhập phải nộp trong một năm dựa trên tổng thu nhập thực tế và các khoản giảm trừ theo quy định của pháp luật về thuế.
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc tính toán thuế thu nhập phải nộp trong một năm dựa trên tổng thu nhập thực tế và các khoản giảm trừ theo quy định của pháp luật về thuế.

Cụ thể:

 • Thu nhập thực tế: Đây là tổng thu nhập mà cá nhân nhận được trong năm thuế từ các nguồn TNCN. Như lương, thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, v.v.
 • Khoản giảm trừ: Các khoản giảm trừ cho phép như bản thân người nộp thuế, người phụ thuộc, khoản giảm trừ gia cảnh, v.v. Sẽ được trừ ra khỏi tổng thu nhập để xác định thu nhập chịu thuế.
 • Thuế phải nộp: Dựa trên thu nhập chịu thuế sau khi đã trừ các khoản giảm trừ, cá nhân sẽ áp dụng bảng lương thuế TNCN theo quy định. Nhằm tính số thuế thực tế phải nộp.
 • Nếu số thuế đã nộp trong năm lớn hơn số thuế thực tế phải nộp, cá nhân sẽ được hoàn lại số tiền chênh lệch. Ngược lại, nếu số thuế đã nộp ít hơn số thuế thực tế phải nộp, cá nhân sẽ phải nộp bổ sung số tiền chênh lệch.

Quy Trình

 • Tính toán thu nhập thực tế trong năm.
 • Áp dụng các khoản giảm trừ cho cá nhân và người phụ thuộc (nếu có).
 • Tính thuế TNCN dựa trên thu nhập chịu thuế và bảng lương thuế TNCN.
 • So sánh số thuế thực tế phải nộp với số thuế đã nộp
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN và nộp cho cơ quan thuế

Quan trọng là việc nắm vững thông tin và tuân thủ đúng quy định của pháp luật để đảm bảo rằng mình đã khai và nộp thuế đúng cách. Điều này không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Vì vậy, Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đầy đủ và chính xác.

Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam bao gồm một số hoạt động:

 • Tư vấn về quy định thuế TNCN: Giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin về các quy định và mức thuế áp dụng cho người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Xác định nguồn thu nhập: Phân loại và xác định các nguồn thu nhập của người nước ngoài để áp dụng mức thuế phù hợp.
 • Tính toán các khoản giảm trừ: Tính toán và xác nhận các khoản giảm trừ cho phép dành cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Lập tờ khai thuế: Hỗ trợ người nước ngoài lập tờ khai thuế TNCN và cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách điền thông tin vào tờ khai.
 • Nộp tờ khai và các biểu mẫu liên quan: Hỗ trợ nộp tờ khai thuế và các biểu mẫu liên quan tới cơ quan thuế.
 • Liên lạc và làm việc với cơ quan thuế: Đại diện hoặc hỗ trợ người nước ngoài trong việc liên lạc và giải quyết các vấn đề phát sinh với cơ quan thuế.
 • Hỗ trợ nộp và hoàn thuế: Dựa vào kết quả quyết toán thuế, hỗ trợ người nước ngoài trong việc nộp thuế hoặc làm thủ tục hoàn thuế (nếu có).
 • Cập nhật thông tin về quy định thuế: Thông báo cho người nước ngoài về các thay đổi trong quy định thuế hoặc các quyết định mới từ cơ quan thuế.
 • Tư vấn về kế hoạch thuế: Cung cấp lời khuyên và chiến lược giúp người nước ngoài tối ưu hóa nghĩa vụ thuế của mình.
Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam giúp họ đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tránh các rủi ro pháp lý.
Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam giúp họ đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tránh các rủi ro pháp lý.

Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam rất quan trọng. Bởi nhiều lao động người nước ngoài tại Việt Nam có thể chưa quen thuộc hoặc không hiểu rõ về các quy định thuế của Việt Nam. Việc sử dụng Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam giúp họ đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tránh các rủi ro pháp lý.

Người Nước Ngoài, Doanh Nghiệp FDI Hoạt Động tại Việt Nam Có Cần Quyết Toán Thuế TNCN không?

Người Nước Ngoài Làm Việc tại Việt Nam

 • Người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc các nguồn thu khác tại Việt Nam cần phải quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế. Trừ khi thuế TNCN đã được tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác ủy quyền quyết toán thuế cho họ.
 • Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam cần khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Nếu không, họ có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế hộ.
 • Một số người nước ngoài còn phải xem xét việc quyết toán thuế dựa trên thời gian cư trú tại Việt Nam. Họ có mặt tại Việt Nam trong một năm dương lịch dưới 183 ngày nhưng trong 12 tháng liên tục từ ngày đầu tiên có mặt là từ 183 ngày trở lên thì cần quyết toán thuế

Doanh Nghiệp FDI

 • Doanh nghiệp FDI thường quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chứ không phải thuế TNCN.
 • Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có trả thu nhập cho cá nhân (dù là người Việt Nam hay người nước ngoài). Họ có trách nhiệm khấu trừ, nộp và (hoặc) quyết toán thuế TNCN theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam.

Kết luận: Cả người nước ngoài và doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam đều phải quyết toán thuế TNCN dựa trên nguồn thu và hoạt động kinh doanh của họ tại Việt Nam. Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định, họ cần tìm hiểu kỹ lưỡng về luật thuế. Đồng thời tham khảo ý kiến từ chuyên viên thuế hoặc công ty kế toán/tư vấn thuế chuyên nghiệp.

Người Nước Ngoài, Doanh Nghiệp FDI Hoạt Động tại Việt Nam Có Cần Quyết Toán Thuế TNCN không?
Cả người nước ngoài và doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam đều phải quyết toán thuế TNCN

Tại sao Người Nước Ngoài Cần Sử Dụng Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam

Khác Biệt về Quy Định Pháp Luật và Hệ Thống Thuế

Trong quá trình kinh doanh và hoạt động tại Việt Nam, thuế luôn là một trong những khía cạnh phức tạp và tốn thời gian để tìm hiểu. Đặc biệt đối với cá nhân là những người nước ngoài. Bên cạnh đó, các quy định và chính sách về thuế và kế toán còn thường xuyên thay đổi. Đối với người nước ngoài, việc theo dõi những thay đổi này đã đủ phức tạp. Ngoài ra, họ còn gặp rào cản ngôn ngữ khi đa số văn bản và hướng dẫn về thuế đều được viết bằng tiếng Việt. Những khác biệt này không chỉ tạo ra những khó khăn về mặt hành chính. Mà còn là nguy cơ rủi ro pháp lý cho những ai không đủ hiểu biết và chưa quen thuộc với hệ thống thuế tại Việt Nam.

Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam của NN Consulting không chỉ giúp bạn trong việc quyết toán thuế mà còn tuân thủ đúng quy định Pháp luật hiện hành về luật thuế.

Rủi Ro Pháp Lý

Tránh rủi ro pháp lý là một yếu tố quan trọng khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh tại một quốc gia nước ngoài. Tuy nhiên nếu không có kiến thức chuyên môn vững vàng, người lao động nước ngoài đối mặt với những hậu quả pháp lý. Bao gồm cả việc bị phạt và truy thu thuế do không tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Đối với người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, việc nắm bắt và tuân thủ đúng quy định thuế càng trở nên phức tạp hơn. Do sự khác biệt về văn hóa, pháp luật và rào cản ngôn ngữ. Đây không chỉ là vấn đề về việc trả thêm tiền phạt. Còn ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh cá nhân hoặc doanh nghiệp trước pháp luật và cộng đồng. Do đó, việc tránh rủi ro pháp lý không chỉ giúp bảo vệ tài chính. Mà còn đảm bảo hoạt động ổn định và bền vững trong môi trường kinh doanh.

Tiết Kiệm Thời Gian và Công Sức

Đối với nhiều người, việc quyết toán thuếlà một quá trình phức tạp và mất thời gian. Đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng về các quy định, biểu mẫu và hướng dẫn. Thêm vào đó, việc thu thập, xác minh và gửi thông tin cần thiết cũng tiêu tốn không ít công sức. Đối với người nước ngoài hoặc những người không chuyên về thuế, việc tự mình thực hiện các thủ tục này có thể kéo dài và gây ra nhiều khó khăn. Tận dụng Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam không chỉ giúp họ giảm bớt gánh nặng. Mà còn đảm bảo rằng việc quyết toán thuế được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

Người nước ngoài ở Việt Nam cần dịch vụ quyết toán thuế để đối phó với thách thức ngôn ngữ, thay đổi pháp luật và rủi ro pháp lý, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức.
Người nước ngoài ở Việt Nam cần dịch vụ quyết toán thuế để đối phó với thách thức ngôn ngữ, thay đổi pháp luật và rủi ro pháp lý.

Lợi Ích Dịch vụ Quyết Toán Thuế cho Người Nước Ngoài tại NN Consulting

⭐ Chuyên nghiệp và Chính xác: Công ty chuyên nghiệp thường sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm, được đào tạo chính quy. Đồng thời cập nhật thường xuyên về những thay đổi trong luật thuế. Các chuyên gia am hiểu kế toán thuế đảm bảo việc kê quyết toán thuế được thực hiện chính xác và tuân thủ đúng quy định Pháp luật.

⭐ Giảm rủi ro pháp lý: Với sự am hiểu sâu rộng về hệ thống thuế và thực tiễn kê quyết toán thuế Việt Nam, Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro liên quan đến vi phạm luật thuế và các hậu quả pháp lý.

⭐ Tiết kiệm thời gian: Khách hàng sẽ không phải tốn nhiều thời gian tìm hiểu và cập nhật luật thuế. Từ đó, an tâm tập trung vào hoạt động kinh doanh và công việc chính của mình.

⭐ Tối ưu chi phí: Mặc dù việc sử dụng dịch vụ mất chi phí ban đầu, nhưng nó lại tiết kiệm nhiều hơn trong dài hạn. Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam tránh được các khoản phạt và chi phí không lường trước do việc không nắm rõ quy định.

⭐ Hỗ trợ trong các kiểm tra thuế: Trong trường hợp có kiểm tra thuế, việc có sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia sẽ giúp quá trình diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

⭐ Tư vấn chuyên sâu: Các chuyên gia trong lĩnh vực thuế sở hữu kinh nghiệm dày dặn trong việc giải quyết các tình huống phức tạp và thực tiễn. Khách hàng sẽ nhận được lời khuyên chuyên nghiệp và hỗ trợ trong việc lập kế hoạch thuế

Khi có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề nào phát sinh liên quan đến thuế, khách hàng có thể nhanh chóng được giải đáp và tìm ra giải pháp phù hợp.

Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN tại NN Consulting giúp người nước ngoài tại Việt Nam quyết toán thuế một cách chuyên nghiệp, chính xác, giảm thiểu rủi ro pháp lý, tiết kiệm thời gian và chi phí, hỗ trợ kiểm tra thuế và cung cấp tư vấn thuế sâu rộng.
Dịch vụ giúp việc Quyết Toán Thuế TNCN một cách chuyên nghiệp, chính xác, giảm thiểu rủi ro pháp lý, tiết kiệm thời gian và chi phí; hỗ trợ kiểm tra thuế và cung cấp tư vấn thuế sâu rộng.

Outsource Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam ở Đâu?

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, người lao động nước ngoài tại Việt Nam đang đối diện với nhu cầu ngày càng cao về việc quyết toán thuế TNCN. Với sự phong phú của thị trường dịch vụ hiện nay, việc chọn lựa một đối tác uy tín và chất lượng không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc tìm kiếm đối tác tin cậy, chúng tôi tự hào giới thiệu đến quý khách hàng NN Consulting. Một trong những đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài.

NN Consulting tự hào với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. Chúng tôi đã và đang là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp FDI lớn từ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc , Trung Quốc,…. Tại NNC, niềm tin và sự hài lòng của khách hàng không chỉ là ưu tiên hàng đầu mà còn là nguồn động lực. Thúc đẩy chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng và hoàn thiện mỗi dịch vụ mà chúng tôi mang đến.

⭐⭐ Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam Dịch vụ kế toán, dịch vụ tính lương, dịch vụ kê khai thuế GTGT, dịch vụ khai báo thuế, dịch vụ khai thuế TNCN cho người nước ngoài, người thường trú và không cư trú tại Việt Nam
⭐⭐ Hotline +84 924453930
⭐⭐ Lợi ích Chuyên Nghiệp và Kinh Nghiệm, Tiết Kiệm Thời Gian, Tối Ưu Chi Phí
⭐⭐ Ưu điểm Dịch vụ: Hiệu quả, nhanh chóng, tối ưu
⭐⭐ Cam kết Tuân thủ pháp luật, Quy trình chuyên nghiệp. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí

✅ Triển khai Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam

1. Kiểm tra, rà soát chứng từ:

 • Kiểm tra hóa đơn, biên lai và các chứng từ gốc liên quan đến giao dịch kinh tế.
 • Đảm bảo rằng tất cả chứng từ đều đã được ghi nhận và lưu trữ đúng quy định.
 • Xác minh ngày, số tiền và nội dung của mỗi chứng từ.
 • So sánh chứng từ với bút toán trên sổ kế toán.

2. Bổ sung, hoàn thiện các chứng từ:

 • Xác định chứng từ nào bị thiếu hoặc không hợp lệ.
 • Thu thập chứng từ bổ sung từ các phòng ban hoặc bên liên quan.
 • Điều chỉnh và cập nhật chứng từ sai sót hoặc thiếu sót.

3. Lập sổ sách kế toán, lên BCTC cuối năm:

 • Lập và cập nhật sổ cái, sổ nhật ký chung, và các sổ kế toán khác theo quy định.
 • Xác định và ghi chép các bút toán điều chỉnh cuối kỳ.
 • Lập Báo cáo tài chính cuối năm gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu.

4. Lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm:

 • Tính toán và lập báo cáo thuế TNCN dựa trên dữ liệu từ sổ kế toán và chứng từ.
 • Điền đầy đủ và chính xác thông tin vào mẫu báo cáo thuế.
 • Nộp báo cáo quyết toán thuế và chứng từ liên quan đến cơ quan thuế trong thời gian quy định.
Triển khai Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam
Triển khai Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam

5. Thực hiện thủ tục hoàn thuế (nếu được hoàn):

 • Kiểm tra các điều kiện đủ để thực hiện thủ tục hoàn thuế.
 • Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gồm các chứng từ, hóa đơn liên quan.
 • Nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.
 • Nhận số tiền thuế được hoàn và ghi nhận vào sổ sách kế toán.

6. Tư vấn luật thuế chuyên sâu:

 • Cập nhật thông tin về các thay đổi và điều chỉnh trong luật thuế.
 • Tư vấn cho khách hàng về cách tối ưu hóa thuế và giảm rủi ro pháp lý.
 • Giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp cho các vấn đề thuế cụ thể của khách hàng.
 • Đưa ra gợi ý và khuyến nghị về việc áp dụng các ưu đãi thuế và cơ chế miễn giảm thuế.

7. Thông báo vấn đề tồn đọng:

 • Kiểm tra và rà soát mọi chứng từ, số liệu hạch toán, sổ sách, và các thủ tục thuế liên quan.
 • Đánh giá ảnh hưởng của mỗi vấn đề tồn đọng đến nghĩa vụ thuế của khách hàng và mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm.
 • Xác định xem có nguy cơ phạt, truy thu thuế, hoặc các hậu quả pháp lý khác không.
 • Dựa trên phân tích rủi ro, đưa ra các lời khuyên và biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề.

✅ Ưu Điểm Dịch Vụ tại NN Consulting

Chuyên Nghiệp và Chính Xác:

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng, NNC đảm bảo việc kê quyết toán thuế đúng và chính xác. Giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý không mong muốn.

Uy tín và kinh nghiệm:

NNC đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Uy tín của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng sự tin cậy, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng.

Minh Bạch và Rõ Ràng:

NNC luôn đặt tiêu chí minh bạch lên hàng đầu, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và kiểm soát mọi hoạt động liên quan đến việc quyết toán thuế.

Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí:

Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng về pháp lý và tài chính. NNC giúp tối ưu chi phí cho doanh nghiệp thông qua việc tư vấn các giải pháp thuế hiệu quả.

✅ Ưu Điểm Dịch Vụ tại NN Consulting
✅ Ưu Điểm Dịch Vụ tại NN Consulting

Tư Vấn Chuyên Sâu:

Ngoài dịch vụ chính, chúng tôi còn cung cấp tư vấn chi tiết về các vấn đề liên quan đến lương, thuế, và quy định pháp luật. Giúp doanh nghiệp luôn cập nhật và tuân thủ đúng quy định.

Hỗ Trợ Nhanh Chóng:

Với hệ thống hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, mọi thắc mắc hay vấn đề phát sinh sẽ được đội ngũ nhân viên xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Hỗ trợ thủ tục hoàn thuế:

Trong trường hợp doanh nghiệp có quyền được hoàn thuế, NNC sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp từ việc lập hồ sơ đến việc giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Dịch vụ Linh Hoạt:

Dù là cá nhân hay doanh nghiệp lớn, chúng tôi đều cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt phù hợp với từng nhu cầu cụ thể.

Với NN Consulting, mỗi khách hàng là một đối tác quý giá. Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ, mà còn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng quý khách hàng trên mỗi bước đi.

Một Số Câu Hỏi Liên Quan Đến Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài tại Việt Nam

1. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là bao lâu?

 • Tổ chức trả thu nhập: Cần hoàn tất việc nộp hồ sơ quyết toán thuế trước hoặc vào ngày cuối của tháng ba sau khi năm dương lịch hoặc năm tài chính kết thúc.
 • Cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế: Cần nộp hồ sơ vào hoặc trước ngày cuối của tháng tư sau khi năm dương lịch kết thúc. Nếu ngày hạn cuối cùng rơi vào ngày nghỉ, thì ngày nộp hồ sơ sẽ được dời sang ngày làm việc gần nhất tiếp theo.

2. Để sử dụng Dịch vụ Quyết Toán Thuế TNCN cho Người Nước Ngoài tại Việt Nam, khách hàng cần chuẩn bị những gì?

Cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến thu nhập và khấu trừ thuế như sau:

 • Dành cho doanh nghiệp: Cần chuẩn bị các báo cáo, bảng kê chi tiết về tiền lương và tiền công hàng tháng.
 • Dành cho cá nhân: Phải có giấy tờ xác nhận về thu nhập, các biên lai liên quan đến việc khấu trừ và nộp thuế.

Nếu không sử dụng dịch vụ của đại lý thuế, khách hàng cần tự ký trên hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Sau đó nộp báo cáo này tới cơ quan thuế đúng theo quy định.

3. Cách tính Thuế TNCN cho người nước ngoài?

Đối với người nước ngoài có tư cách là cá nhân cư trú:

 • Cá nhân cư trú là gì?
  • Cá nhân ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tiếp.
  • Hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định về cư trú hoặc có nhà thuê tại Việt Nam với hợp đồng từ 183 ngày trở lên.
  • Thuế cho cá nhân cư trú được áp dụng theo bảng lũy tiến (Tính thuế theo bậc, thu nhập càng cao thì thuế càng cao).

Đối với người nước ngoài không phải là cá nhân cư trú:

 • Cá nhân không cư trú là ai?
  • Là những người không thỏa mãn các điều kiện của cá nhân cư trú.
 • Cách tính thuế cho cá nhân không cư trú:
  • Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế x 20%.

Lưu ý: Sẽ khấu trừ 20% thuế thu nhập cho người nước ngoài không cư trú.

4. Cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì tính thu nhập chịu thuế như thế nào?

5. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN?

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2023 bao gồm:

 • Biểu mẫu tờ quyết toán thuế dựa trên mẫu số 02/QTT-TNCN theo hướng dẫn từ thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Hình ảnh hoặc bản sao của các giấy tờ chứng thực như: số thuế đã ứng trước trong năm, số thuế đã được trừ, số thuế đã thanh toán ở quốc gia khác (nếu có). Cùng các khoản đóng góp vào các quỹ như quỹ hỗ trợ giáo dục, quỹ từ thiện hay quỹ nhân ái (nếu có).

Trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ các cơ sở ngoại giao như đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc từ các tổ chức quốc tế và nước ngoài, thì cần kèm theo giấy tờ xác nhận.

Other Articles

+84924453930 @