Nắp Nhựa

Nắp Nhựa

NNG cung cấp nắp nhựa sản xuất từ công nghệ dập nén cho tất cả ứng dụng chai PET thịnh hành.

Xem thêm

PCO 1810

Nắp 1810-28mm được thiết kế với cả hai biên dạng 1-mảnh và 2-mảnh, phục vụ các ứng dụng nước uống không gas và có gas, chiết rót nóng, và chiết rót vô trùng.
Xem thêm

PCO 1881

Nắp 1881-28mm được thiết kế với cả hai biên dạng 1-mảnh và 2-mảnh, phục vụ cho các ứng dụng nước uống không gas và có gas, chiết rót nóng, và chiết rót vô trùng.
Xem thêm

38 mm

Nắp 38mm được thiết kế với biên dạng 1-mảnh, phục vụ cho các ứng dụng chiết rót nóng và chiết rót vô trùng.
Xem thêm

Dự Án Đang Phát Triển

Theo dõi các dự án đang phát triển tại đây.

Bản quyền © 2012 thuộc Công ty CP Công Nghiệp Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Nghĩa